Polub nas na Facebooku

Ośrodki Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego
Wpisany przez Derejszczaki   

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ( CHSD ) jest organizacją pozarządową zajmującą się pomocą ludziom bezdomnym, uzależnionym, ofiarom przemocy w rodzinie, niepełnosprawnym.

 Oddziały ChSD prowadzą :
- schroniska dla bezdomnych
- świetlice socjoterapeutyczne
- hostele
- hospicja
- ośrodki dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
- jadłodajnie i stołówki dla najbardziej potrzebujących
- domy dla ofiar pomocy w rodzinie i matek samotnie wychowujących dzieci
- warsztaty terapii zajęciowej
- Kluby i Centra Integracji Społecznej 

 

Placówki ChSD:

 Klucze
Przytulisko dla bezdomnych
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
Centum Integracji Społecznej
 32-310 Klucze
ul. Bolesławska 23
tel (32) 647 14 41 

Chrzanów
Schronisko dla bezdomnych
32-500 Chrzanów
ul. Kolonia Stella 14
Tel (32) 623 73 71, 600 629 454

Zawiercie-Żerkowice 
Schronisko dla bezdomnych
42-400 Zawiercie-Żerkowice
ul. Jurajska 121
tel (32) 671 60 45, 693 368 076


Łazy
Dom Nadziei 
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Centrum INtegracji Społecznej
Świetlica Środowiskowa
42-450 Łazy
Ul. Brzozowa 19
Tel. (32) 672 90 97
tel/fax (32) 671 75 05

 

 
 
Reklama

Telefon Zaufania Teen Challenge ::

Ogólnopolski Chrześcijański Telefon Zaufania i Wsparcia dla osób Uzależnionych i Ich Rodzin.tel.
Wtorek, czwartek od 16:00 do 19:00
0 801 112 333